Merchandising

MERCHANDISING jest konieczny:
 • 70% decyzji o zakupie produktu podejmowanych jest w sklepie!
 • Produkt kupowany jest oczyma - wzrok dostarcza 87% wszystkich wrae zmysowych
 • Producent postrzegany jest poprzez swoje produkty!
 • Merchandising wyklucza brak towaru na pce
 • Merchandising uatwia powikszenie i popraw ekspozycji
 • Merchandising generuje wzrost sprzeday
 • Merchandising pomaga uzyska przewag nad konkurencj
Doradzimy i zaproponujemy optymalne zadania do realizacji merchandisingu w zalenoci od:
 • pozycji rynkowej produktu
 • sezonowoci sprzeday
 • polityki producenta
 • iloci facingw
 • lokalizacji produktu w sklepie
Profesjonalnie wykonamy swoje obowizki:
 • uzupenianie towaru
 • porzdkowanie ekspozycji
 • kontrola przydatnoci do uycia, wg standardu FIFO
 • obsuga ekspozycji promocyjnych
 • przedoenie sugestii zamwienia menaderowi stoiska