We use cookies to improve your experience on our website.

Oferta

Merchandising

Profesjonalnie wykonamy nasze obowiązki:

• dostępność produktu na półce i ekspozycji dodatkowej 

• zgodność ekspozycji ze standardami merchandisingowymi 

• zachowanie standardów merchandisingowych 

• dbałość o estetykę ekspozycji 

• monitorowanie stanów magazynowych 

• dbałość o jak najlepszą ekspozycję materiałów POS 

• raportowanie bezpośrednio z hali 

• rozbudowa dystrybucji produktów i wzrost wolumenu sprzedaży 

• rozszerzenie udziałów półkowych 

• dobra współpraca z kierownikami działów i pracownikami

Zespoły sprzedażowe

Tworzymy stałe zespoły sprzedażowe, których celem oraz wynikiem pracy jest:

• rozbudowa dystrybucji produktów i wzrost wolumenu sprzedaży 

• dostępność produktów, eliminacja „out of stocks” 

• rozwijanie standardów merchandisingowych 

• zwiększenie widoczności produktów 

• budowanie świadomości marek produktów i dobrych relacji z personelem sklepów

Audyty

Audyty realizowane w sieciach nowoczesnych oraz detalicznych punktach sprzedaży:

• realizacja standardów i zaleceń sprzedażowych oraz marketingowych 

• zgodność ekspozycji z planogramem i standardami Klienta 

• poprawności ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych 

• egzekucja ekspozycji sprzedażowych 

• działania konkurencji 

• monitoring udziału półkowego 

• poziom obsługi Klienta (Tajemniczy Klient) 

• opinia (satysfakcji/preferencji) Klientów